torsdag 26 november 2009

Diplomerad uppfödare / Diplomised breeder

Jag, Isabelle är numera diplomerad uppfödare via SVERAK efter erlagt test / I, Isabelle am now a diplomised breeder via SVERAK after doing and passing their test

söndag 15 november 2009

VIII

Alla kattungar har funnit sina hem men vi har två sphynxkullar på gång med nedkomst i december resp januari


All kittens have found their homes but we have two upcoming sphynxlitters due in December and January