måndag 26 oktober 2009

Parning genomförd / Mating concluded

Nu är Guelder färdigparad och vi väntar nedkomst av kattungar i slutet på dec, kanske blir det en underbar julklapp :)


Guelder is now mated and we expect the kittens to deliver in the end of December, perhaps we will get a lovely Christmas present :)

torsdag 22 oktober 2009

Parning/mating

Parning kommer ske under helgen mellan GIC S*Bare Essentials I Guelder Rose och CH Pentawere Moesasji.

Förväntade färger är:
Honor: brun, brunsköldpadd, röd
Hanar: brun, röd
Alla kattungar med eller utan vitt, med eller utan agouti (mönster)
Alla kattungar blir antingen tonkanes- (aquafärgade ögon) eller siammaskade (blå ögon)

Mating will occur this weekend between GIC S*Bare Essentials I Guelder Rose and CH Pentawere Moesasji.

Expected colours are:
Females: seal, sealtortie, red
Males: seal, red
All kittens with or without white, with or without tabby
All kittens will be either mink or pointed

söndag 18 oktober 2009

Uppdateringar / Updates

Hemsidan har nu fått en välbehövlig uppdatering med katter, kullar och utställningsresultat, galleri är på väg :)

The homepage has gotten a well needed update of cats, litters and showresults, gallery is on its way :)