söndag 25 april 2010

S*Bare Essentials XI
Hrizantema Rushn Bey x CH Fabian Rubin Kaira

Nyheter / News

Det har hänt en del i katteriet sedan vi senast uppdaterade bloggen:

¤ Meggy är parad och kommer få sina kattungar i början av juni
¤ Cameleon är fortfarande på parning
¤ Guelder scannades tyvärr equivocal så det blir inga fler kattungar för henne och vi behöll heller inte heller son Ben
¤ Anathema scannades normal vid 2 års ålder och kommer paras efter sommaren

¤ Lilla Blå (Hrizantema) fick sin kull men något gick fel och två kattungar var döda, en dog efter födseln, en överlevde och Lilla Blå själv förlorade livmodern
¤ Zippi är parad igen och vi hoppas det tar denna gång
¤ Flo är på parning

¤ Auroras peterbald kull växer och frodas


A lot has happened in the cattery since we last updated the blog:

¤ Meggy is mated and will have her kittens in the beginning of June
¤ Cameleon is still away for her mating
¤ Guelder scanned equivocal at 3 years so she wont be having any more kittens and we did not keep her son Ben
¤ Anathemade scanned normal at 2 years and will have a litter after the summer

¤ Hrizantema got her litter but something went wrong and two kittens were dead, one died after delivery, one survived and Hrizantema lost her uterus
¤ Zippi is bred again and we hope it works this time
¤ Flo is away being mated as we speak

¤ Auroras peterbaldlitter is growing up nicely