söndag 16 november 2008

Don sphynx kattungar / Don sphynx kittens

Av någon ännu okänd orsak förlorade vi hela Lilla Blås kull. Kattungar har skickats för obduktion och vi kommer testa Lilla Blå för allt som testas kan för att få ett svar på vad som gått fel.


Because of a still unknown reason we lost Lilla Blå's entire litter. Kittens have been sent for necropsy and we will test Lilla Blå for everything possible to try and get an answer to what went wrong.

Inga kommentarer: