tisdag 2 juni 2009

HCM resultat / HCM results

Anathema scannades idag och var normal med låga värden. Parning kommer ske i slutet på sommaren.


Anathema scanned normal with low values today. She will be bred at the end of the summer.

Inga kommentarer: