torsdag 22 oktober 2009

Parning/mating

Parning kommer ske under helgen mellan GIC S*Bare Essentials I Guelder Rose och CH Pentawere Moesasji.

Förväntade färger är:
Honor: brun, brunsköldpadd, röd
Hanar: brun, röd
Alla kattungar med eller utan vitt, med eller utan agouti (mönster)
Alla kattungar blir antingen tonkanes- (aquafärgade ögon) eller siammaskade (blå ögon)

Mating will occur this weekend between GIC S*Bare Essentials I Guelder Rose and CH Pentawere Moesasji.

Expected colours are:
Females: seal, sealtortie, red
Males: seal, red
All kittens with or without white, with or without tabby
All kittens will be either mink or pointed

Inga kommentarer: