söndag 7 mars 2010

Nyheter / News

Det har hänt en hel del, hemsidan är uppdaterad och här är lite fler nyheter:

¤ George gick tyvärr bort under resan över från USA, varför vet vi ännu inte men obduktion och djupgående tester har gjorts så vi hoppas på svar
¤ Vi valde att inte köpa Victor efter hans mammas senaste scanning så vi har numera ingen fertil och användningsbar sphynxhane i avel
¤ Dock kommer vi nästa år ha en hel hög med hanar då vi sparat en hane från egen uppfödning, en hane kommer till oss från Eva-Lill på Peaches katteri och en liten hane skall vi åka över till Las Vegas och hämta i höst


PARNINGAR

Cameleon - vår lilla tjockis tar vi med oss utomlands för parning med en vit odd-eye hane som dock inte valts för färgen utan för hans HCM status och det faktum att både hans ägare och uppfödare är folk vi litar på, stort tack för att vi får låna honom!

Guelder - skall scannas om innan vi går vidare med henne men är hon fri skall även hon utomlands för en trevlig stund med en outcross hane vi haft tur att få låna

Anathema - kommer scannas vid två års ålder och om fri kommer hon paras i slutet av sommaren, kullen kommer födas och växa upp hos min mamma i Stockholm

Lilla Blå/Hrizantema - är parad och födsel beräknad i slutet på mars om allt går bra

Zippi - är också parad med beräknad nedkomst i slutet på april


S*Bare Essentials IX Ben Emerson som förhoppningsvis får en kull i katteriet


A lot has happened, the homepage has been updated and here are some news:

¤ Beautiful George died on the way over from the US, why we do not know yet but a necropsy has been done and tests taken so we hope to get an answer soon
¤ We decided after his mothers last scan not to buy Victor so we do not have a fertile and usable sphynxmale now
¤ We do have three males growing up right now that will hopefully bless us with some kittens next year, one kept from our own breeding, one from Eva-Lill with Peaches cattery and one little boy are we going to Las Vegas in the fall to bring home


MATINGS

Cameleon - our little fat princess will be brought abroad for her mating. We have been lucky enought to borrow a white odd eye male who have not been selected for his colour but for his HCM status and the fact that both his owner and breeder are people we trust, thank you so much for letting us borrow him!

Guelder - she will be scanned again before we decide anything but if the scan is good she will also be bred abroad to an outcross male we have been lucky to be able to borrow

Anathema - will be scanned at two years and if normal she will be bred at the end of the summer, this litter will be born and grow up at my mothers in Stockholm

Lilla Blå /Hrizantema - pregnant, due in late March

Zippi - bred, due if pregnant in late April

Inga kommentarer: