måndag 25 juni 2012

Mycket nytt / Lots of news

Mycket sker hos oss just nu, först och främst så kommer vi att flytta tillbaka till Stockholm som jag Isabelle kommer ifrån. Magnus flyttar upp först i augusti så följer jag efter några månader senare när sista kullen som föds hos oss i Helsingborg är klar att flytta.
Sista kullen blir en väldigt spännande en, Kate, 5.5 år gammal med extremt fina värden är dräktig med vår snygga f1a från USA, John.
Beräknad nedkomst är mitten på juli och vi förväntar oss svarta och svartsköldpaddor.

Vi kommer dock ha fler kullar i Skåne framöver, bara inte hos oss utan hos vår fantastiska fodervärd Malin i Malmö. Vi har även en fodervärd i Göteborg där vi kommer ha ett par kullar framöver.
Vi har även fodervärdar på lite andra håll i landet som kommer meddelas senare när planerad kull är bestämd :)

Efter mycket om och men har vi pga hälsoskäl bestämt oss för att sluta föda upp inte bara peterbald utan även don sphynx och vi hade våra sista don kullar i januari.
Alla vuxna har kastrerats och övergått i sina fodervärdars ägo.

Den 8e juli har vi HCM scannings clinic där flertalet av våra katter och kattungar skall scannas, andra tillfället under sommaren är den 12e augusti.
Resultat kommer självklart redovisas här och på pawpeds.com.

Vi söker kontinuerligt fodervärdar, framförallt i Stockholms området så är ni intresserade, hör gärna av er! :)

Aura Something from the Nightside aka John Taylor


A lot is happening right now, foremost, we are moving back to Stockholm where I, Isabelle was born and bred. Magnus will be moving first in August and I will move a few months later when out last litter here in Helsingborg is ready to move out.
The last litter is a very exciting one after Kate, our 5.5 year old girl with extremely low and good values and our gorgeous f1 boy from the US, John.
Estimated time for delivery is the middle of July and expected colours are black and blacktortie.

We will still have some litters in the south of Sweden as we still have our wonderful fostermom Malin in Malmo. We also have a new fosterfamily in Gothenburg where a few litters will be born.
Some other cats are also living in fosterhomes that will be displayed later when the litters there have been planned :)

After a lot of discussions and tough decisions due to health reasons, we have decided to stop breeding not only peterbalds but also don sphynxes and we had our last don litters in January.
All adults have been neutered/spayed and are living with their old fosterfamilies.

The 8th of July is the first HCM clinic this summer and several of our cats and kittens will be scanned then, the next date is the 12th of August.
All results will of course be displayed here and on pawpeds.com.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej!
Jättetråkigt att du lämnar Helsingborg! Men så är livet! Amigo växer och leker!!! Han har absolut funnit sig till rätta. vi var ute å cykla i går och det var jätte spännande! Han gilla det verkligen! S