måndag 16 december 2013

Alex + Anita

I helgen parade sig Anita och Alex, det blir första kullen för dem båda och vi är väldigt spända på att få veta vad denna kombo ger oss!
This weekend, Anita and Alex mated, it will be the first litter for both of them and we are very excited to see what this combo will give us!

Inga kommentarer: